Ars Cameralis Festiwal 2013

 

XV–lecie Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka Wydarzenie towarzyszące

2014-11-21 / 17:00


Instytut Mikołowski

bilety: Wstęp wolny

 

 

Instytut Mikołowski mieści się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojaczka. Utworzony w 1997 r. jako samorządowa instytucja kultury z inicjatywy ówczesnej Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, uzyskał statut prawny placówki miejskiej na początku 1999 r. IM powstał w wyniku inicjatyw środowisk twórczych Mikołowa, skupionych wokół pism: Arkadia i miarka. IM zajmuje się działalnością wydawniczą, publikując książki z zakresu poezji, eseju i prozy, a także kulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, sesje naukowe oraz wystawy plastyczne. Na przestrzeni XV – lecia IM stał się jednym z najistotniejszych wydawnictw literackich w kraju - dzięki współpracy m.in. z Instytutem Książki i Festiwalem Miłosza - edytując w danym roku około 14 książek, w seriach: poetycka, krytyczna, przekładowa, eseistyczna. Osobną serię stanowi edycja dzieł Witolda Wirpszy.

Dzień II (21. 11), godz. 17

O tyle więcej – spotkanie wokół tomu wierszy Pawła Targiela pt. O tyle więcej (Instytut Mikołowski, 2014), w którym udział wezmą: Wacław Tkaczuk (redaktor tomu) i Anna Kozińska – Targiel.

Ciorian, czyli ostatni człowiek – spotkanie wokół książki Sylvie Jaudeau pt. Cioran, czyli ostatni człowiek (Instytut Mikołowski, 2014), w którym udział wezmą: Aleksandra Charędziak (tłumaczka), Krzysztof Matuszewski (redaktor), Artur Lewandowski (autor wstępu), Marek Bieńczyk i Krzysztof Jarosz.

Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk

 

 

 

Bilety: Wstęp wolny

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
-
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: 032 257 06 01, fax: 032 251 86 48
info@cameralis.art.pl
www.cameralis.art.pl