Ars Cameralis Festiwal 2013

 

Kowalnia - Filmy absolwentów pracowni Grzegorza Kowalskiego wernisaż I części wystawy

2014-11-21 / 18:00


Galeria ASP Rondo Sztuki, Katowice

bilety: Wstęp wolny

 

 

Osiągnięciem stawianym przez Grzegorza Kowalskiego na równi z własną pracą twórczą jest wypracowanie indywidualnej metody pedagogicznej nazywanej przezeń „dydaktyką partnerską". Jej zasady kształtował stopniowo, od wczesnych lat pracy pedagogicznej, kiedy u boku prof. Jarnuszkiewicza wprowadzał do programu pracowni nowe praktyki artystyczne, oparte na współdziałaniu i poszukiwaniu pozawerbalnego języka porozumienia. W spędzonych na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego latach 1980–1985  stworzył zręby i przeprowadził pierwsze realizacje autorskiego programu dydaktycznego Obszar Wspólny. Obszar Własny, który kontynuował też na Wydziale Rzeźby, a od 2009 – na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. W 2000 roku wprowadził nowe cykliczne zadanie, Next, którego czasowość i sekwencyjność odpowiada specyfice Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej. W trakcie ćwiczeń już w początkach lat 90. ukształtowała się grupa wychowanków Pracowni Kowalskiego, określana przez krytykę jako "Kowalnia", której dokonania odcisnęły się na obrazie sztuki polskiej ostatnich lat, wiele wnosząc do polskiej sztuki krytycznej. W gronie absolwentów Pracowni Kowalskiego należą szeroko dziś znani artyści: Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra, Jacek Markiewicz (dyplomy 1993), Katarzyna Górna, Jędrzej Niestrój (dyplomy 1994), Mariusz Maciejewski, Artur Żmijewski (dyplomy 1995), Monika Zielińska "Mamzeta" (dyplom 1996), Anna Konik, Anna Niesterowicz (dyplomy 2000), Czesław Kałużny, Andrzej Kokosza (dyplomy 2003), Ewa Łuczak (dyplom 2006), Cezary Koczwarski, Anna Molska, Piotr Wysocki (dyplomy 2008).

/ Maryla Sitkowska

W wystawie biorą udział: 

Adam Janisch, Anna Senkara, Artur Żmijewski, Cezary Koczwarski, Jacek Malinowski, Jakub Wesołowski, Julia  Bui  Ngoc | Mai Bui Ngoc, Kacper Nurzyński, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Miszczak, Łukasz Kosela, Piotr Wysocki | Dominik Jałowiński, Tomas Rafa

Kowalnia | Filmy absolwentów pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego
Galeria ASP Rondo Sztuki w Katowicach

kurator: Ewa Śmigielska
współpraca: Ada Biedka
konsultacja projektu: Grzegorz Kowalski

 

Bilety: Wstęp wolny

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
-
ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: 032 257 06 01, fax: 032 251 86 48
info@cameralis.art.pl
www.cameralis.art.pl